జనప్రియ లేక్‌ఫ్రంట్‌ ప్రాజెక్టుకు స్వామిహ్‌ ఫండ్‌ రూ.136 కోట్ల పెట్టుబడి

Source: eenadu.net